De Studioregels

 • Het pianolesjaar loopt in principe tot aan de zomervakantie. Mocht een leerling zijn of haar pianolessen willen beŽindigen gedurende het lesjaar dan geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.
 • De vakantieregeling is afgestemd op het basisonderwijs.
  Vakantierooster 2017-2018:
  Herfstvakantie		za. 21-10-2017 t/m zo. 29-10-2017
  Kerstvakantie		za. 23-12-2017 t/m zo. 07-01-2018
  Voorjaarsvakantie	za. 24-02-2018 t/m zo. 04-03-2018
  Pasen			za. 30-03-2018 t/m ma.02-04-2018
  Meivakantie		za. 27-04-2018 t/m zo. 13-05-2018
  Hemelvaart		do. 10-05-2018, valt in de meivakantie
  Pinksteren		za. 19-05-2018 t/m ma.21-05-2018
  Zomervakantie		za. 21-07-2018 t/m zo. 02-09-2018
  
 • In de zomervakantie is geen lesgeld verschuldigd.
 • In geval van ziekte van de leerling of de docent zal gezocht worden naar een andere lestijd.
 • Lessen die door de leerling om andere reden dan ziekte worden afgezegd hoeven niet vervangen te worden.
 • Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding vooraf, vervalt de les en hoeft er geen vervangende les te worden gegeven.
 • Het lesgeld dient aan het begin van de maand betaald te worden.