De Tarieven

Hieronder staan de maandelijkse tarieven voor individuele pianolessen vermeld. Vanaf 21 jaar wordt er 21% BTW berekend.
De maandelijkse tarieven zijn gemiddelde bedragen en blijven in principe gedurende het lesjaar elke maand dezelfde. Er wordt wel rekening gehouden met het niet doorbetalen van de zomervakantie.

1 maal per week 30 min.  64 Euro  
 45 min. 89 Euro  
 60 min. 110 Euro  
1 maal per 2 weken 45 min.  49 Euro  
 60 min. 70 Euro  

Repetitie tarief voor het begeleiden van instrumentalisten, zangers en koren bedraagt 41 Euro inclusief BTW.